Konkurs Piosenki podczas 33. PAKI!

Zaczęliśmy od 30. PAKI i nie zamierzamy zwalniać.

Podczas 33. EDF PAKI
również zapraszamy do Konkursu Piosenki.

Standardowo – czeka Was kilka etapów.

Najpierw ZGŁOSZENIA do 10.02.2017 na nie czekamy.
Prześlijcie je albo mailowo na adres: izabela.leonarczyk@paka.pl, albo pocztą na adres biura:
Stowarzyszenie Promocji Sztuki Kabaretowej PAKA, ul. Morawskiego 5, 30-102 Kraków.

Pamiętajcie, że możecie zgłosić nawet 2 utwory!

Wybranych zaprosimy do prezentacji podczas Półfinałów 33. EDF PAKI w dniach 17-18 lutego, a jury wybierze najlepszych do Finałów i prezentacji w dniu 31.03

Nie wahajcie się! wypełnijcie kartę,
prześlijcie nagranie i rozśpiewajmy razem kabaret!

POBIERZ ZGŁOSZENIE

REGULAMIN KONKURSU PIOSENKI 33. Przeglądu Kabaretów EDF PAKA

 

I. ORGANIZATORZY

 1. Organizatorem Konkursu Piosenek 33.Przeglądu Kabaretów EDF PAKA jest Stowarzyszenie Promocji Sztuki Kabaretowej PAKA
 2. Komisarz Konkursu 33. Przeglądu Kabaretów EDF PAKA odpowiada za organizację Konkursu Piosenki, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Komisarz Konkursu podczas Eliminacji Regionalnych może wybrać z programu kabaretu  piosenkę do Konkursu Piosenek EDF PAKI, jeśli cały program nie zostanie zakwalifikowany do Półfinałów
 4. Konkurs Piosenki odbywa się w dwóch etapach:
  • podczas Półfinałów 33. Przeglądu Kabaretów EDF PAKA (17-19 lutego 2017)
  • podczas Finałów 33.Przeglądu Kabaretów EDF PAKA (30 marca – 2 kwietnia 2017)

 II. UCZESTNICY

 1. Konkurs ma charakter otwarty.
 2. Uczestnikiem konkursu piosenek PAKI może być każda pełnoletnia osoba, która przyśle zgłoszenie i nagranie i w konsekwencji wykona piosenkę o charakterze kabaretowym
 3. Za piosenkę kabaretową uważa się utwór o zabarwieniu komicznym, posiadający autorski – własny tekst lub muzykę, lub jedno i drugie
 4. Podstawą do wzięcia udziału w Konkursie Piosenki jest przesłanie na adres Biura Organizacyjnego Przeglądu do 10.02.2017 roku dokładnie wypełnionej karty zgłoszenia dostępnej na stronie paka.pl.
 5. Do karty należy dołączyć nagranie zgłaszanych utworów. Nadesłane materiały nie podlegają zwrotowi.
 6. Wspomniane materiały mogą tez być przesyłane droga mailową na adres Komisarza Konkursu: leonarczyk@paka.pl
 7. Każdy uczestnik zgłasza do konkursu maksymalnie dwa utwory, których łączny czas trwania nie może przekroczyć 15 minut.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo dopuszczenia do Konkursu tylko jednego z dwóch zgłoszonych utworów.

III. KWALIFIKACJE

 1. Komisarz Konkursu na podstawie otrzymanych zapisów programów dokonuje pierwszego etapu eliminacji i zaprasza wybrane kabarety do prezentacji utworów podczas Półfinałów 33.Przeglądu Kabaretów EDF PAKA, podczas których oceniane są przez Komisję Półfinałową.
 2. Uczestnicy zakwalifikowani do Konkursu zostaną powiadomieni do dnia 14.02. 2017r.
 3. Wskazane przez komisję Półfinałową utwory przechodzą do Finałów.
  – Decyzja Komisji Półfinałowej w zakresie kwalifikacji jest ostateczna.
  – Liczba dopuszczonych uczestników do Finałów pozostaje w gestii Komisji (maksymalnie 3 Wykonawców + 2 Wykonawcy zaproszeni podczas 32. Ogólnopolskich Spotkań z Piosenką Kabaretową OSPA).
 4. W przypadku braku etapu Półfinałów 33. Przeglądu Kabaretów EDF PAKA uczestnicy zostają zakwalifikowani bezpośrednio do Finałów.

IV. FINAŁ KONKURSU

 1. Prezentacje finałowe odbędą się 31 marca 2017 r. i mają charakter otwarty.
 2. Podczas Finałów Konkursu utwory oceniane są przez Jury 33. Przeglądu Kabaretów EDF PAKA oraz przedstawiciela Ogólnopolskich Spotkań z Piosenką Kabaretową OSPA.
 3. Laureat bierze udział w Występie Laureatów w ramach Koncertu Galowego na którym ma miejsce oficjalne odczytanie werdyktu i wręczenie nagród w dn. 2 kwietnia 2017r.
 4. Finalistom występującym w Konkursie Piosenki Organizator zapewnia częściowe wyżywienie, zakwaterowanie podczas Festiwalu (30.03 -02.04) i bezpłatny wstęp na wszystkie imprezy 33.Przeglądu Kabaretów EDF PAKA

V. NAGRODY

 1. Nagroda im. Mirka Wujasa, założyciela PAKI w wysokości 1000 euro brutto.
 2. Nagroda fundowana jest przez Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno – Muzycznych.

VI. PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnicy poprzez złożenie podpisu na karcie zgłoszenia udzielają organizatorowi nieodpłatnie praw do nagrania, odtwarzania, emisji radiowych, telewizyjnych lub internetowych utworów prezentowanych w czasie koncertów konkursowych oraz Koncertu Galowego.
 2. Osoby, które wchodzą w skład zespołów oświadczają, że wyrażają zgodę na użycie swojego wizerunku oraz imienia i nazwiska w materiałach oraz akcjach promocyjnych i informacyjnych dotyczących 33. Przeglądu Kabaretów EDF PAKA.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłącznego dysponowania zarejestrowanym materiałem (foto, audio, video itp.) z koncertu konkursowego podczas Półfinałów i Finałów, jak też Koncertu Galowego.

 VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Kwestie sporne w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie.
 3. Wysłanie karty zgłoszeniowej na adres Biura Organizacyjnego jest równoznaczne z akceptacją powyższego Regulaminu.