Jak zwykle

jesienią uruchamiamy przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu PAKI, już po raz 33.

Jak zwykle

serdecznie Was zapraszamy i zachęcamy do sprawdzenia się, pokazania swoich umiejętności komicznych, spotkania z publicznością.

Jak zwykle

wybranych zaprosimy na Eliminacje Regionalne.

Tym razem
21.01 – do Tarnowa,
22.01 – do Bytomia,
28-29.01 – do Warszawy.

My zaś jak co roku jesteśmy pełni nadziei, że otrzymamy dużą liczbę zgłoszeń na wysokim poziomie.

Bo to by znaczyło, że kabaret ma się dobrze i że się rozwija. W co wierzymy.

Pokażcie nam to!
do 10.I.2017 czekamy
na Wasze zgłoszenia.

PRZECZYTAJCIE REGULAMIN,

WYPEŁNIJCIE KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ,

PRZEŚLIJCIE KARTĘ, NAGRANIE PROGRAMU I RAMÓWKĘ na adres Biura Festiwalowego Przeglądu Kabaretów PAKA osobiście, mailowo (na adres Komisarza Konkursu) lub pocztą tradycyjną (decyduje data stempla pocztowego).