Jak zwykle

uruchamiamy przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu PAKI, już po raz 35.

Jak zwykle

serdecznie Was zapraszamy i zachęcamy do sprawdzenia się, pokazania swoich umiejętności komicznych, spotkania z publicznością.

Jak zwykle

wybranych zaprosimy na Eliminacje.

Tym razem

1 i 2 lutego 2019 r.
do Krakowa.

My zaś jak co roku jesteśmy pełni nadziei, że otrzymamy dużą liczbę zgłoszeń na wysokim poziomie.

Bo to by znaczyło, że kabaret ma się dobrze i że się rozwija. W co wierzymy.

Pokażcie nam to!
 
do 21 stycznia 2019 czekamy
na Wasze zgłoszenia.

PRZECZYTAJCIE REGULAMIN,

WYPEŁNIJCIE KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ,

PRZEŚLIJCIE KARTĘ, NAGRANIE PROGRAMU I RAMÓWKĘ na adres mailowy Komisarza Konkursu: aneta.tabiszewska@paka.pl