VII PAKA 1991

10 – 13 kwietnia 1991

Nagrody promocyjne – podstawowe nagrody przeglądu:
Kabaret Natenczas(Radom), Kabaret Taki (Poznań) – udział w reakty-wowanych przez Radę Programową Przeglądu Warsztatach Kabaretowych w Barlinku
Kabaret Koń Polski (Koszalin) – promocja prasowa pierwszego po przeglądzie występu w Krakowie ufundowana przez redakcje krakowskiego Czasu.
Kabaret Potem (Zielona Góra) – podręczny zestaw reklamowy ufundowany przez  krakowskie radio, w skład zestawu wchodzą sfinansowanie afisza, kaseta z nagraniami koncertu laureatów, zaproszenie do nagrań studyjnych.
Kabaret Potem (Zielona Góra), Koń Polski (Koszalin), Natenczas (Radom) , Taki (Poznań) oraz Pojedynek Satyryków w składzie: Kabaret Uniwersytetu w Dniepropietrowsku, Teatr Błaznów z Brna, Koń Polski (Koszalin), Paka (Jelenia Góra) – zaproszenie do nagrań w telewizji warszawskiej pod artystycznym nadzorem jury przeglądu.

– dwie nagrody prywatnej fundacji Andrzeja Mleczki oraz Jacka Fedorowicza:
Kabaret Potem (koszulki z rysunkami Andrzeja Mleczki)i   Leszek Malinowski (Dzieła wybrane Jacka Fedorowicza wydane w  Chicago 1989 r.

-Nagrody honorowe:

Igor Bobrikow (Dniepropietrowsk), Andrzej Marchowski (kabaret PAKA), Waldemar Sierański (Koń Polski) – zdjęcie pamiątkowe z Pre-zydentem Miasta Krakowa Krzysztofem Bachmińskim w     Gabinecie Prezydenta w najbliższy poniedziałek

Małgorzata Malinowska i Leszek Malinowski  (Kabaret Koń Polski), Grigorij Gerfler  (Dniepropietrowsk) – zaproszenie na kawę w gabine-cie rektorskim prof. Andrzeja Pelczara jutro o godz. 10.00 z prawem wyboru miejsca (na kanapie lub fotelu ) zajmowanego uprzednio przez ważne osobistości ( listę niektórych z tych osobistości wymieni gospodarz z pamięci )

Izabella Raszpunda (kabaret Bez Oparcia Koszalin), Katarzyna Grasiak (kabaret Taki Poznań) – spacer z wojewodą krakowskim Tadeuszem Piekarzem , dorożką po Rynku (dzisiaj o godzinie 23.00)

Jerzy Pałgan (kabaret Natenczas Radom) – przejazd samochodem służbowym w towarzystwie Ministra Kultury i Sztuki Marka Rostworowskiego na trasie Kraków – Katowice

Ira Jolkina z Dniepropietrowska, Peter Dopita z Brna – kolacja w re-stauracji Wierzynek z przewodniczącym Rady Miasta Krakowa Kazimierzem Barczykiem.

 

Jury: Jacek Fedorowicz, Zygmunt Konieczny, Andrzej Mleczko, Jerzy Markuszewski, Lucjan Suchanek, Stanisław Tym, Jerzy Stuhr

 

Wybrane imprezy towarzyszące:

Pojedynek Satyryków : Teatr Błaznów “Brniaska” ( Brno), Równi Goście znad Dniepru ( Dniepropietrowsk), Paka ( Jelenia góra)

Premiery i Debiuty: Koń Polski, Bez Oparcia, Taki, Ergo, Potem, Wtyka,

Chochla, Natenczas.

Ostatni człon nazwy “Przegląd Kabaretów Amatorskich” zniknął jako zbyteczny już kamuflaż. Do lamusa poszło zabytkowe logo z gestem Kozakiewicza…Zmiana epoki politycznej pociągnęła za sobą także zmianę formuły. Dopływ nowych kabaretów był nikły, a stali bywalcy nie chcieli ścigać się z młodymi, dlatego też przez następne dwa lata organizowano równoległe konkursy: Debiuty (młodych) i Premiery (starych).Zmieniły się również nagrody… Przyszło na świat dziecko PaKI – Warsztaty Kabaretowe. Brać kabaretowa spotkała się po raz pierwszy w Barlinku.

 

Finaliści :

Teatr Błaznów Brniaska (Brno)w składzie  Petr Dopito, Iwan Smikal, Zdenek Mazac, Zdenek Kocjan;

Kabaret Równi Goście znad Dniepru kierownik Michał Dubilet – Uni-wersytet w Dniepropietrowsku (Ukraina);

Kabaret Paka Jelenia Góra

w składzie Sławomir Ejsymont, Krzysztof Langer, Andrzej Marchowski, Zdzisław Matwin;

Koń Polski (Koszalin) w składzie Małgorzata Malinowska, Leszek Mali-nowski, Jan Martini , Waldemar Sierański;

Bez Oparcia (Koszalin) w składzie: Bartosz Brzeskot, Grzegorz Halama, Maciej Majewski, Andrzej Talkowski, Krzysztof Szymanowski, Izabela Raszpunda,

Kabaret Taki (Poznań) w składzie: Robert Cecko, Sławomir Frącko-wiak, Cezary Górski, Ernest Iwańczuk, Rafał Piechota, Sławomir Staw-ny;

Kabaret Ergo (Nowy Sącz) Leszek Bolanowski, Olga Bolanowska, An-drzej Józefowski, Magdalena Mróz i Zenon Załubski;

Kabaret Potem w składzie: Joanna Chuda, Mirosław Gancarz, Dariusz Kamys, Janusz Klimenko, Adam Pernal, Władysław Sikora;

Kabaret Wtyka (Skarżysko –  Kamienna) w składzie: Dorota Gębska, Anna Kwiatkowska, Izabella Marecka, Agata Zdziech, Marek Bereza, Zenon Juchniewicz, Marek Marecki, Andrzej Szczerba;

Kabaret Chochla ( Lublin) w składzie: Elżbieta Hasiak, Jan Bartosik – opiekunowie, Artur Balwicki, Maciej Dębowski, Waldemar Dolecki, Adam Drozd, Robert Gospodarek, Marek Grzesiuk, Anna Michalak, Marzena Nowakowska, Mariusz Puczyk, Wojciech Świeboda;

Kabaret Natenczas (Radom) w składzie: Anna Chrost, Grzegorz Ko-walczyk, Zbigniew Minda, Marek Modzelewski, Radek Nowak, Jerzy Pał-gan, Radek Salak, Artur Stępień, Tomasz Szczepanowski.